Disclaimer

RESDIDENCE van ORANJE
Koningin Wilhelmina Boulevard 20
2202 GV Noordwijk

E info@residencevanoranje.nl
W www.residencevanoranje.nl

Aansprakelijkheid
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Residence van Oranje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, huisstijl of andere materialen op deze website te kopiëren, te bewerken of te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Residence van Oranje.
Deze digitale informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het project Residence van Oranje in Noordwijk aan Zee. Alhoewel alle bestanden voortdurend worden gescand op virussen is het raadzaam om de ontvangen bestanden voor het gebruik te controleren op de aanwezigheid van virussen.

Verkoop Informatie

Heel hartelijk dank voor uw interesse in een appartement of penthouse in RESIDENCE van ORANJE, direct gelegen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee.

Wilt u meer informatie aangaande het project Hotel en Residence van Oranje? Neemt u dan contact op met ons projectteam:

logo Hotel van Oranje

logo Residence van Oranje

Residence van Oranje Real Estate
Koningin Wilhelmina Boulevard 24
2202 GV Noordwijk aan Zee
Kantoor: 071 367 6868
E-mail: info@residencevanoranje.nl
Jaap Liethof en Kevin de Jong

Wilt u verdere informatie ontvangen over de aankoop van een appartement of penthouse, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met een van de verkoopmakelaars naar keuze:

logo Christies
R365 Christie’s International Real Estate
Herengracht 450 – 454
1017 CA AMSTERDAM
Kantoor: 020 242 0888
E-mail: info@r365.nl
Leslie de Ruiter en Margot de Ruiter-Longayroux

logo Bonnike
Bonnike Makelaardij
De Grent 8
2202 EK NOORDWIJK
Kantoor: 071-3619365
E-mail: info@bonnike.nl
Philip Bonnike en Jim Glasbergen

Heel hartelijk dank nogmaals voor uw interesse!

Met vriendelijke groet,
Team RESIDENCE van ORANJE